Liên hệ

Trường Tiểu học Bạch Long

Địa chỉ: Xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Hoàng Trọng Nghĩa – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 03503893059 – Email: tieuhocbachlong@gmail.com