Giới thiệu

Trường Tiểu học xã Bạch Long  được thành lập từ năm 1962  . Trường  được đặt tại trung tâm Xã Bạch Long – Huyện Giao Thủy – Tỉnh Nam Định. Nhà trường có tổng diện tích là 1227m vuông. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên  công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học xã Bạch Long  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen.